ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ “Таксі-Каштан” є лідером столичного ринку автоперевезень. Ми – динамічно розвинута компанія, яка відома на ринку траспортних перевезень уже 7 років. За цей час ми зарекомендували себе як надійна команда, яка пропонує якісні послуги за помірними цінами, доступними для широкого кола споживачів.

Компанія “Таксі-Каштан” працює у чіткій відповідності до “Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Києві” (додаток до Рішення Київської міскої ради від 26 грудня 2002 року за NN 228/388), враховуючи вимоги “жовтого номеру”, тобто коли підприємство є на обліку в ДАІ як перевізник. Наше підприємство має ліцензію №843178 від 15.06.2004 на перевезення, адже ми повністю легалізували свій бізнес.

Співробітники “Таксі-Каштан” – це професіонали високого класу. Майже всі вони мають великий досвід роботи у пасажирському транспорті міста. Наш персонал – це не тільки водії, механіки та диспетчери, але й штатні медики. Ми забезпечуємо щоденне медичне обстеження водіїв – і це запорука вашої безпеки під час вашої поїздки.

Наш власний автопарк складають 230 виключно нових машин, які обладнані найсучаснішими засобами радіозв’язку з врахуванням правил ліцензування таких послуг. Це дозволяє нам виконувати замовлення у найкоротший термін. Завдяки оперативній обробці дзвінків досвідченими диспетчерами через власний Центр обробки дзвінків ми гарантуємо своєчасне виконання замовлень.

Технічний стан кожного автомобіля щоденно контролюється висококваліфікованими механіками СТО та спеціалістами підприємства. А кваліфікований персонал при необхідності забезпечує ремонт транспортних засобів. Саме таким чином ми гарантуємо, що кожен наш клієнт зможе без перешкод доїхати до кінцевого пункту призначення.

Кількість замовлень наших послуг постійно зростає, але ми не бажаємо зупинятися на досягнутому. Ми намагаємося враховувати побажання наших клієнтів і постійно працюємо над вдосконаленням нашого сервісу.

Більш детальну інформацію про наші послуги Ви знайдете у цьому розділі.

Цей документ є публічною офертою та публічним Договором  і згідно ст. 633, 641 та    гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

Данный документ является публичной афертой и публичным Договором согласно ст. 633,641 и гл.63 Гражданского кодекса Украины условия которого одинаковы для всех потребителей.

Публичный договор (Оферта)

О порядке предоставления Пользователям услуг такси оказываемых Перевозчиками.

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗАКАЗА ТАКСИ-КАШТАН

Осуществляя заказ легкового такси (далее такси) через информационно-диспетчерскую службу заказа «Такси-КАШТАН» (далее служба заказа «Такси-КАШТАН») любым из способов и технических средств, Заказчик осведомлен о следующих условиях и правилах заказа такси и принимает эти условия и правила:

1. Служба заказа «Такси-КАШТАН» безвозмездно оказывает Заказчику информационные услуги. При этом она не является фрахтовщиком, перевозчиком, экспедитором или иным участником гражданских правоотношений. Служба заказа «Такси-КАШТАН»является посредником, который передает заказ и называет ориентировочную стоимость услуги такси по городу либо фиксированную стоимость междугородней поездки согласно установленным тарифам службы заказа «Такси-КАШТАН».

2. Согласие на получение информации об услугах.
Совершая заказ такси через службу заказа «Такси-КАШТАН» любым из способов и технических средств, предусматривающих использование мобильного телефона Заказчика либо указание номера мобильного телефона Заказчика, Заказчик тем самым даёт согласие на получение на этот номер мобильного телефона информации об услугах и акциях службы заказа «Такси-КАШТАН» либо услугах третьих лиц (перевозчиков, сотрудничающих со службой заказа «Такси-КАШТАН» ) в виде смс-сообщений. Для отзыва согласия на получение информации об услугах необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения информационно-диспетчерской службы заказа «Такси-КАШТАН» или диспетчеру  по средствам телефонии.

3. Служба заказа ««Такси-КАШТАН» осуществляет:
3.1. приём, обработку и передачу от физических и юридических лиц заказов на услуги такси перевозчикам (фрахтовщикам);
3.2. расчёт стоимости поездки на такси Перевозчиков (фрахтовщиков) на основании утвержденных тарифов служба заказа «Такси-КАШТАН».
3.3. информирование Заказчиков о состоянии принятого заказа по телефону посредством смс-сообщений, интернет-сайта.

4. Договор перевозки (публичный договор фрахтования) заключается Заказчиком непосредственно с Перевозчиком (фрахтовщиком) в устной форме в момент посадки в такси и является двусторонним.
Обязанность предоставить Заказчику (пассажиру, фрахтователю) транспортное средство надлежащего качества, соответствующего всем техническим нормам и правилам, для перевозки к месту подачи в разумный срок лежит на Перевозчике (фрахтовщике).

5. Правила и условия перевозки.
5.1. О подаче транспортного средства Перевозчиком к указанному в заказе месту, служба заказа «Такси-КАШТАН» сообщает Заказчику по телефону, указанному в момент заказа, путём дозвона или направления смс-сообщения с указанием государственного номера, цвета и марки поданного транспортного средства. Время ожидания Заказчика с момента уведомления о прибытии транспортного средства к начальной точке маршрута – 5 минут бесплатного простоя. Ситуация, когда Заказчик по истечении 5-ти минутного бесплатного простоя не вышел к транспортному средству и не ответил на вызов по телефону, будет рассматриваться, как односторонний отказ Заказчика от заказа, и транспортное средство с начальной точки маршрута убывает. При этом Заказчик расходы службы заказа «Такси-КАШТАН» по приёму и обработке заказа не возмещает.
О задержке прибытия транспортного средства Заказчик, в целях подтверждения актуальности оказания услуги, извещается по телефону. При этом ситуация, когда Заказчик дважды не принял звонок, будет расценена, как отказ Заказчика от заказа в одностороннем порядке, и заказ с выполнения снимается. Стоимость поездки на такси в случае применения фиксированного тарифа может быть изменена перевозчиком в случае остановки в пути, простоя, изменении маршрута по инициативе пассажира, использования платных парковок и автострад.

5.2. При предварительном заказе Заказчик сообщает желаемое (рекомендуемое) время прибытия такси Перевозчика. Такси может прибыть заблаговременно, о прибытии такси Заказчику сообщит служба заказа «Такси-КАШТАН» отправкой смс-сообщения либо звонком. Заказчику необходимо произвести посадку в такси не позднее рекомендованного им времени подачи такси, во избежание простоя.
• Если такси ожидает Заказчика дольше 5 минут при немедленном заказе, либо Заказчик совершает посадку в такси позже рекомендованного Заказчиком времени подачи такси при предварительном заказе, каждая минута сверхнормативного простоя оплачивается перевозчику по установленным тарифам.
• Такси доставляет клиента до пункта назначения по кратчайшему либо оптимальному на взгляд Перевозчика маршруту.
• Если все перевозимые пассажирами вещи могут одновременно поместиться в багажник обслуживающего заказ автомобиля, они провозятся без дополнительной оплаты.
• Если суммарный объём перевозимых пассажирами вещей превосходит объём багажника обслуживающего заказ автомобиля, взимается дополнительная плата по действующему тарифу службы заказа «Такси-КАШТАН». Провозить в салоне допускается вещи, которые свободно проходят через дверные проёмы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять автомобилем и пользоваться зеркалами заднего вида.

5.3. В легковых такси запрещается перевозка грузов, суммарная масса которых превышает норматив загрузки багажника обслуживающего Заказчика транспортного средства, установленный заводом-изготовителем.

5.4. В легковых такси запрещается перевозка резко пахнущих и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозийных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров.

5.5. Перевозка животных в такси производится только с предварительного согласия водителя такси. О перевозке животного пассажир обязан проинформировать при заказе автомобиля. Допускается перевозка собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких животных (не крупнее кошки) и птиц в клетках (корзинах, коробах, контейнерах и др.) с глухим дном, если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. За перевозку собак взимается дополнительная плата по действующему тарифу службы заказа «Такси-КАШТАН» (кроме перевозки собак карликовых пород, находящихся на руках у пассажира).

5.6. Перевозка лиц, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, запрещена.

5.7. При обнаружении в салоне транспортного средства подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Не курить.
- Не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами, а также средствами связи (мобильные телефоны, носимые радиостанции).
- Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов.
- Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать подозрительный предмет.
Сообщить о находке водителю, попросить остановить транспортное средство, покинуть транспортное средство.
Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

5.8. Употреблять напитки, тем более, алкогольные, а также принимать пищу в салоне такси – категорически запрещено.

5.9. В случае умышленного причинения вреда Перевозчику или его автомобилю, последний оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы для взыскания с Заказчика убытков. Служба заказа «Такси-КАШТАН» также оставляет за собой право отказать в информационной услуге Заказчику, причинившему умышленный вред Перевозчику.

5.10. Служба заказа «Такси-КАШТАН» оставляет за собой право отказать Заказчику в оказании информационной услуге в случае неоплаты последним предыдущего заказа либо в невыплате неустойки за ложный вызов такси.

6. Права и обязанности пассажира.

6.1. Пассажир имеет права потребителя транспортных услуг, предусмотренные действующим законодательством Украины.

6.2. Пассажир имеет право:
а) Требовать от водителя такси соблюдения настоящих Правил и Условий.
б) Обращаться к службе заказа «Такси-КАШТАН» с жалобами и заявлениями на качество обслуживания и по вопросам нарушения транспортного законодательства с указанием контактного телефона или адреса.

6.3. При пользовании такси пассажиры обязаны:
а) Соблюдать настоящие Правила и Условия.
б) Соблюдать Правила дорожного движения, в том числе:
- при следовании на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
в) Соблюдать общественный порядок.
г) Не совершать действий, угрожающих безопасности водителя, других пассажиров и дорожного движения.

7. Служба заказа «Такси-КАШТАН» не несёт перед Заказчиком материальной либо иной ответственности за действия или бездействие третьего лица – Перевозчика (фрахтовщика) в случае, если такси перевозчика не прибыло на заказ или прибыло на заказ позже времени, рекомендованного Заказчиком, либо перевозка Заказчика сопровождалась обстоятельствами, которые привели или могли привести к материальному или иному ущербу Заказчика.
Толкование терминов, используемых в «Условиях и правилах заказа такси»:
1. багаж — вещи пассажира, перевозимые пассажиром в такси;
2. маршрут — путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
3. пассажир — физическое лицо, перевозка которого осуществляется перевозчиком на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажира;
4. перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, обязанность перевезти пассажира и багаж;
5. фрахтователь — физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа;
6. фрахтовщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов;
7. «текущий заказ» — заказ такси, предполагающий прибытие такси «как можно быстрее» — заказ передается тому из перевозчиков, такси которого находится ближе к Заказчику;
8. «предварительный заказ» — заказ такси, принимаемый не менее чем за 30 минут, предполагающий возможность прибытия такси перевозчика в момент времени, желаемый (рекомендуемый) Заказчиком;
9. Заказчик – какое-либо лицо, обратившееся в службу заказа «Такси-КАШТАН»

Директор

ООО «Такси-Каштан»                             Я. В. Брухтий